Filter | Deler til kuner i Bergen

Vi leverer filter og andre deler fra anerkjente produsenter for å sikre produkt av høy kvalitet. Med et markedstilpasset lager i Bergen, har vi høy leveringsevne og hurtig levering.Tilpasser kundens beho. Våre kunder er lokalisert i Bergen og omegn, men også i Førde og på stord.

Dp Filtersystem er blandt landets største innen leveranse av filter til skip, industri og maskinentrepenører.

Kontakt oss for pristilbud og mer informasjon om våre deler til gravemaskiner.

Se mer på Dp Filtersystem
  • Oljefilter
  • Luftfilter
  • Hydraulikkfilter
  • Brennstoffilter
  • Tank filter

Motorolje er avgjørende for motorens bevegelige deler. Den smører, fjerner varme og spyler forurensinger ut av motoren. Våre filtre holder motoroljen ren ved å fange forurensinger som kan forårsake skade på motoren. Moderne motorer krever renere olje enn eldre motorer. Økt utslippskontroll og strammere toleranse setter større krav til valg av filtre.

Våre oljefiltre tilfredsstiller produsentenes kravspesifikasjon og lar deg fokusere på hva som er viktigst – å få jobben gjort!

Donaldson er ledende i verden når det gjelder forskning og utvikling av luftfilter. On- eller off-road, i alle typer driftsmiljøer gir Donaldsons unike luftfilterteknolgi optimal beskyttelse av motor.

Hydraulikkfilter har som oppgave å beskytte det hydrauliske system mot partikler og vann. Filtrene kan være på retursiden (ofte i tank), trykksiden, pustefilter på tank eller som sidestrømsfilter.Hvilke krav som settes til filtrene, avhenger av type hydraulikksystem og i hvilket miljø det opererer.

Høytrykksfilter

Høytrykks filtre sitter bak pumper og andre komponenter for å beskytte kritiske komponenter som sylindere, motorer og ventiler. Donaldson sine elementer inneholder SYNTEQ ® syntetiske filter media, spesielt utviklet for høy effektiv væskefiltrering. Arbeidstrykket spenner fra 2000 psi opptil 6090 psi. Det statiske trykket fra 4500 psi opptil 12000 psi.

Medium trykkfilter

Donaldson Duramax er kjent som de høyest rangerte spin-on filtre. Disse brukes som oftest som returfilter. Som spin-on filter er de spesielt godt egnet for duplex kretser. Duramax arbeidstrykk spenner fra 350 psi opptil 1000 psi, statisk trykk fra 800 psi opptil 2000 psi.

Lavtrykkfilter

Lavtrykk filtre kalles oftets for returfilter. Det er den mest brukte typen av filter i hydrauliske kretser. med arbeidstrykk opptil 150 psi og statisk trykk opptil 300 psi. Donaldson tilbyr flow / trykk kombinasjoner som enkelt kan tilpasses de fleste bruksområder.

Dagens motorer er bygget på strenge spesifikasjoner og meget fine toleranser. Drivstoffsystemene, dvs pumper, injektorer og dyser, krever renere drivstoff for å oppnå optimal forbrenning og lavt utslipp. Derfor er de siste fremskritt innen filtermedia viktig for å unngå motorproblemer.

Våre drivstoffiltre møter dagens krav til filtrering av brennstoff..
Vi har en komplett linje av drivstoff filter.

Forfilter

Dette er filter med stor kapasitet plassert på sugesiden av matepumpen. Filteret er grovere og fjerner i tillegg ofte vann fra systemet før det kommer til pumpen.

Hovedfilter

Filtrene er designet for å tåle høyere trykk enn forfilteret. Filteret monteres på trykksiden av matepumpen. Det gir høy effektiv filtrering som er nødvendig for å fjerne de minste partiklene i systemet.

Separatorfilter

Separatorfilter kombinerer tradisjonell filtrering av partikler gjennom media med å separere vann ut av drivstoffet. Vann i brennstoffet er den vanliigste årsak til havari på commonrail injektorer.
Donaldson Twist & Drain er meget effektiv metode å drenere vann ut av filtrene.

Synteq for brennstoffiltrering

Synteq er en teknologi med flere lag av filtermedia. Teknologien er utviklet spesielt for å fjerne vann og forurensing fra brennstoffet.

I et tankanlegg er forurensingskildene mange. Partikler og vann blir tilført fra luft, oljeleverandørens utstyr, korrosjon i eget utstyr ol.

Vi har filter som på en meget effektiv måte filtrerer oljen som blir pumpet inn på systemtanken. I tillegg leverer vi markedets mest effektive pustefiltre som monteres på tanktoppen.