Lincoln Smøresystemer – Gravemaskin

Stang Maskin AS i Bergen, leverer Lincoln sentralsmøresystemer som er verdensledende innenfor fagområdet, og er produsert i snart 100 år. Vår overbevisning er at Lincoln smøresystemer montert av oss, vil gi din bedrift økonomiske besparelser, økt levetid på maskiner og bedre miljø.

Lincoln smøresystemer bygger på noen få grunnprinsipper, og de forskjellige prinsippene har forskjellig anvendelsesområder.
Dette kan være:

  • Vei & anlegg: Progressive systemer
  • Industri: To-linje systemer
  • Næringsmiddel: Én-linje systemer
  • Off-shore: pray-systemer

Disse forskjellige systemene kan benyttes på kryss av bransjer og i kombinasjon med hverandre, så hvis du er usikker på hva som vil være rett valg for ditt utstyr, så ta kontakt med oss for å få en prosjektanalyse.

LINCOLN QUICKLUB til VEI & ANLEGG i BERGEN

Til vei og anleggsbransjen har vi valgt å benytte Lincoln progressivsystem. Dette delvis pga. klimatiske forhold, men også fordi disse systemene er svært enkle, robuste og pålitelige. Progressiv systemet er et lukket system uten pakninger, slik at det ikke skal oppstå lekkasjer. Det kan ha et arbeidstrykk opp i mot 350 bar. Abeidstemperatur -30 til 100 grader celsius. I et progressiv system fordeles smøremiddelet til smørepunktene via en progressiv fordeler uten å redusere volumet. Et særtrekk ved dette systemet er at det vil overvåke evt. tettheter i systemet og varsle om dette. Man kan benytte forskjellige pumper til dette systemet, avhengig av kraftkilde. Normalt på rullende materiell, er 24 volt pumpe med 2 liter beholder. Lincoln Quicklub er montert på ca. 2500 anleggsmaskiner i Norge, og er helt klart det system som er mest benyttet i denne bransjen. Kan fordele NLGI grad II fett ved lave temperaturer.

LINCOLN TIL INDUSTRI

Til industri har vi valgt å benytte Lincoln to-linje system. Dette er valgt fordi det kan levere store mengder smøremiddel, til mange smørepunkt. ( Opptil 2000 smørepunkt.) I dette systemet er det mulig å justere levert mengde individuelt til de forskjellige smørepunkt. To-linjesystemet har som navnet tillsier to hovedlinjer/ tilførsler. Systemet styres av en omskifterventil, som skifter på å trykksette de to tilførselslinjene. Denne veksligen mellom trykket I linjene “lader” kammer og sørger for levering av smøremiddel ut i fra fordelingsblokkene, til smørepunktene ute i systemet. Systemet kan kombineres med progressivanlegg. Man kan benytte forskjellige pumper til dette systemet, avhengig av kraftkilde. Normalt i industrien benyttes en pneumatisk helfatspumpe. Lincoln to-linje system er montert i mange bedrifter, og kommer *best til sin rett på plasser hvor det er store volum og tøffe fysiske krav. Kan fordele NLGI grad II fett ved lave temperaturer.